Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, aynı işlevi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanmaya denir. Enerji verimliliği israfı ve savurganlığı ortadan kaldırmayı hedefler. Enerji verimli evler ve binalar, elektronik cihazları ısıtmak, soğutmak ve çalıştırmak için daha az enerji kullanır. Benzer şekilde enerji verimli üretim tesisleri, mal üretmek için daha az enerji kullanır.

Enerji verimliliği çeşitli faydalar sağlar; sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji ithalatı talebini azaltmak ve hane halkı ve ekonomi genelinde maliyetleri düşürmek bunlardan bazılarıdır. Yenilenebilir enerji teknolojileri de bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. Enerji verimliliğini artırmak fosil yakıtların kullanımını azaltmanın en ucuz ve en hızlı yoludur. Binalar, ulaşım, sanayi veya enerji üretimi olsun, her sektörde verimlilik iyileştirmeleri için muazzam fırsatlar var. Örneğin, enerji tasarruflu LED ampuller, yüzde 75 ila 80 daha az elektrik kullanarak akkor ampullerle aynı miktarda ışık üretebilir. Enerji üretimi kirlilik ve sera gazları oluşturduğundan, belirli teknolojilerin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, enerji tüketimini önemli ölçüde aşağı çektiğinden dolayı enerji sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltma potansiyeline sahiptir. 

Enerji Verimliliğinin Sunduğu 3 Ana Fayda

Enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürmenin ve işletmelerin rekabet gücünü artırmanın en kolay ve en uygun maliyetli yollarından biridir. Enerji verimliliği aynı zamanda karbonsuzlaştırma yoluyla net sıfır karbon dioksit emisyonu elde etmede hayati bir bileşendir. 

Kısacası enerji verimliliği para tasarrufu sağlar, elektrik şebekesinin esnekliğini ve güvenilirliğini artırır ve çevre ve toplum sağlığı için yararlar sağlar. 

1. Tasarruf
Evde enerji kullanımınızı azaltan ve konforu artıran yalıtım ekleme, LED aydınlatma kullanma ve ısı pompası takma gibi enerji verimliliği iyileştirmeleri yaparak enerji faturalarından tasarruf edebilirsiniz. Enerji verimli binaların ısıtma, soğutma ve çalıştırma maliyeti düşer. Enerji verimli ulaşım ise yakıt tasarrufu sağlar. 

2. Çevresel Faydalar
İklim değişikliği ile mücadelede enerji kullanımının azaltılması esastır, çünkü geleneksel santraller sera gazı salan ve hava kirliliğine sebep olan fosil yakıtları kullanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının azaltılması, insan sağlığını doğrudan etkileyen daha temiz hava, su ve toprakla sonuçlanır. Enerji tasarruflu evler ve binalar, zararlı emisyonlar üretmeyen yenilenebilir enerjiye geçmek için daha donanımlıdır. 

3. Dayanıklılık ve Güvenilirlik
Enerji verimliliği iyileştirmeleri, elektrik şebekesindeki tıkanıklığı ve stresi en aza indirerek, şebekedeki yükü yani elektrik miktarını azaltır. Daha az yük, güç kesintilerini önler.

Enerji Verimliliği ile İlgili Yaygın Yanılgılar

Enerji tasarrufu - enerji tüketen faaliyetlerin en aza indirilmesi yoluyla enerji tüketimini azaltma kavramı - genellikle enerji verimliliği ile karıştırılır. İki kavram arasındaki temel farkı üç ana başlıkta toplayabiliriz;

1. Enerji verimliliği, alışkanlıklarınızı değiştirmenizi gerektirmez.
Enerji tasarrufu, çamaşır kurutma makinesini daha az sıklıkta kullanmak veya kışın ısıyı kısmak gibi belirli bir derecede fedakârlık gerektirir. Enerji verimliliği ise daha az enerji kullanırken aynı miktarda veya kalitede çıktı / sonuç sağlar. Isıyı kısmak yerine, geleneksel bir kazana göre daha az enerji tüketirken evinizi belirli bir sıcaklıkta tutmak için verimli bir kazan kurabilirsiniz. Enerji verimliliği, engelleyici kısıtlamalarla sizi rahatsız etmez ve elektrik faturalarınızı azaltmak için davranış değişikliği yapmanızı gerektirmez. 

2. Enerji verimli seçenekler yatırıma değerdir.
Diğer bir yanlış kaygı, enerji verimli seçeneklerin, geleneksel alternatiflerinden daha pahalı oldukları için satın almaya değmeyeceğidir. Evet, ister ev aletleri ister ev özellikleri olsun, verimli seçenekler genellikle yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte gelir. Ancak, enerji verimliliği, peşin maliyetlere göre değerlendirilen tipik bir satın alımdan ziyade, zaman içinde tasarruf biriktiren bir yatırım olarak düşünülmelidir.

Enerji verimli bir düzene geçtiğinizde, ömür boyunca üretilen elektrik faturası tasarrufları, toplam satın alma fiyatını dengeleme potansiyeline sahiptir ve pozitif bir yatırım getirisi (ROI) oluşturur. Ayrıca, uzun vadeli enerji tasarruflu bir yükseltme / düzenek yeniden satış sonrasında evinize değer katabilir .
Geleneksel seçenekler daha düşük peşin fiyatlar sunsa da daha sık değiştirme gerektirir ve daha yüksek hizmet giderleri oluşturarak tasarruf etmenin faydalarını azaltır.

3. Büyük enerji tasarrufları yatırım gerektirir.
Enerji verimliliğiyle ilgili yaygın bir yanlış anlama, birkaç cihazın değiştirilmesinin önemli tasarruflarla sonuçlanacağıdır. Etkili bir tasarruf için, evinizde veya iş yerinizde enerji israfı kaynaklarını stratejik olarak hedefleyen bütünsel bir yaklaşımı göz önünde bulundurmalısınız.

Örneğin, "hayalet yük" olarak bilinen kapalı veya bekleme modundaki cihazlar tarafından tüketilen elektrik, yıllık faturanıza 100-200 ABD Doları ekleyebilir. İlk içgüdünüz, cihazı daha enerji verimli bir versiyonla değiştirmek olsa da öncelikle akıllı bir anahtarlı uzatma kablosu kullanmayı düşünün. Akıllı güç şeritleri, cihazların kullanılmadığını algıladığında kapanarak prize takılı cihazların güç çekmesini önler ve fantom yükünü etkin bir şekilde ortadan kaldırır.

Başka bir örnek, enerji verimli bir fırın veya klima kurmaktır. Enerji verimli bir HVAC (iklimlendirme) sistemi kurmak enerji faturalarınızı azaltabilirken, eviniz yeterince hava geçirmez veya yalıtılmamışsa tasarrufunuz daha az olacaktır çünkü iç sıcaklığı herhangi bir seviyede tutmak daha fazla enerji alacaktır.
Enerjisa’nın sunduğu enerji verimliliği uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için İşimin Enerjisi sayfasını ziyaret edebilirsiniz!

Enerji Verimliliğinin Sunduğu Fırsatlar Nelerdir?

Enerji verimliliği politikaları ve teknolojiler, emisyonların azaltılmasında kilit bir rol oynar. Enerji verimliliği önlemleri, emisyonları azaltmak için en uygun maliyetli eylemler arasındadır. IEA modellemesinde, enerji verimliliği, küresel emisyonların azaltılmasına büyük katkıyı sağlar. Bu katkı, örneğin ulaştırma sektöründeki yakıt ekonomisi standartlarını düzenlemek, endüstride ısı ve buhar sağlayan verimli teknolojiler kullanmak, tüm son kullanım sektörlerinin de verimlilik kazanımlarına yarar.

Enerji Verimliliği Dönüşümü için Ülkeler Ne Yapmalı?

İklim değişikliği ve hava kirliliğini azaltmak, enerji güvenliğini iyileştirmek ve enerji erişimini artırmak için güçlü enerji verimliliği politikaları hayati önem taşımaktadır. Asgari enerji performans standartları ve enerji verimliliği yükümlülükleri gibi zorunlu enerji verimliliği politikaları ve düzenlemeleri, dünya çapında önemli enerji ve emisyon tasarrufları sağlıyor.


Enerji Verimliliği İçin Bireyler Ne Yapmalı?

Enerji verimliliğine bütüncül bir yaklaşımın bedeli göz korkutucu görünse de bu tür yükseltmelerden kaynaklacak tasarruf ve bina değerinin artışı tüm yatırımı haklı çıkaraktır. 

Yapacağınız küçük değişiklikler büyük tasarrufa sebep olabilir:

• Kullanmadığınız lambaları söndürün.
• Enerji verimliliği sağlayan LED ampuller kullanın.
• Kullanmadığınız elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarın.
• Radyatörlerin önüne mobilya koymayın.
• Kış aylarında binalarınızın kapılarını açık bırakmayın ve kullanmadığınız odaları düşük sıcaklıkta tutun.
• Buzluktan çıkardığınız yemeklerinizi pişirmeden evvel çözülmesini bekleyin.
• Sıcak yemeği buzdolabına hemen koymayın.
• Fırında pişen yemeği sürekli fırının kapağını açarak kontrol etmeyin.

Enerji Verimliliği Neden Önemlidir?

Enerji verimliliği önlemleri, en düşük enerji maliyetiyle ürünler, hizmetler ve faydalar yaratmamızı mümkün kılar. Ayrıca, enerji verimliliği boşa harcanan enerji miktarını azalttığı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli fayda sağlar:

• Elektrik oranlarını daha düşük tutan yeni tip tesislerle kapasite inşa etme ihtiyacını erteleme veya ortadan kaldırma fırsatı,
• Enerji verimliliği programlarına katılan kamu hizmeti müşterileri için elektrik faturalarını düşürme ve tüm müşteriler için daha düşük oranlar,
• Özellikle yoğun saatlerde elektrik şebekesi kısıtlamalarını engelleme ve şebeke güvenilirliğini artırma fırsatı,
• Azaltılmış çevresel etkiler,
• Yerel istihdam yaratma ve ekonomik büyüme,
• Tüm vatandaşlar için iyileştirilmiş sağlık, konfor ve üretkenlik.


 

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol